Har du overvejet privat pasning?

 

Privat pasning er et alternativ til den kommunale dagpleje.
Formålet er bl.a. at give forældrene valgfrihed mht. hvem, der passer deres barn samt større indflydelse.
Privat pasning er en pasningsordning, hvor forældrene kan få tilskud fra kommunen til at benytte den private børnepasser. 

Private børnepassere
Er selvstændige og forvalter selv vores ventelister.
Forældre skal derfor selv henvende sig til den børnepasser, de ønsker plads hos.
De fleste børnepassere er godkendt til passe 4 - 5 børn. 
Vi har mulighed for at deltage i kurser og foredrag, hvilket altid foregår i vores fritid.

Kommunens rolle
Som privat børnepasser er vi og vores hjem godkendt af kommunen.
Efter godkendelsen kommer kommunen på årlige besøg - anmeldt som uanmeldt.
Tilsynet skal sikre, at de forhold, som vi er godkendt under, overholdes.
Kommunen yder månedligt tilskud til forældrene. Dette anvendes som en del af betalingen.
Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra børnepasser til børnepasser.
Der ydes søskenderabat efter gældende regler. Spørg din bopæls kommune hvis du er i tvivl. 

 

PRIVAT BØRNEPASNING
- ET NATURLIGT VALG!